Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

SÚNG BẮT VÍT

Súng bắt vít, screw gun ~ air screw driver, là một loại dụng cụ cầm tay.

Súng bắt vít
Súng bắt vít

Súng bắt vít
Súng bắt vít

Súng bắt vít
Súng bắt vít

Súng bắn vít
Súng bắn vít

  1. Dụng cụ cầm tay
  2. Súng bằn vít thằng
  3. Súng bắn vít vuông 90 độ
  4. Vít