Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

ỐNG HƠI XOẮN

Ống hơi xoắn, ống xoắn pu, là công cụ vật tư ngành gỗ.

Ống hơi xoắn
Ống hơi xoắn 


Bài viết liên quan

  1. Đầu nối ống hơi
  2. Cuộn dây hơi Pu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét