Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

SINH VẬT HẠI GỖ

           Sinh vật hại gỗ là các loại sinh vật làm ảnh hưởng đến chất lượng của gỗ. Sinh vật hại gỗ chia làm ba nhóm chính sau  đây là nấm mốc, côn trùng hại gỗ, Hà hại gỗ

sinh vật hại gỗ
Sinh vật hại gỗ - con mối

Bài viết liên quan
  1. Nấm mộc
  2. Côn trùng phá hoại gỗ
  3. Hà hại gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét