Wednesday, June 17, 2015

BẢN LỀ CỐI

Bản lề cối là loại bản lề dùng cho cửa sắt

Bản lề cối
Bản lề cốiBài viết liên quan
  1. Bản lề
  2. Bản lề bật
  3. Bản lề lá