Friday, June 12, 2015

NGĂN KÉO

Ngăn kéo, còn được gọi là hộc tủ, hộc kéo,  là bộ phận của tủ, bàn, giường...

Ngăn kéo
Ngăn kéo
Bài viết liên quan
  1. Cánh tủ
  2. Ray trượt
  3. Tay nắm

No comments:

Post a Comment