Saturday, June 13, 2015

BẢN LỀ BẬT HƠI

      Bản lề bật hơi là một loại hardware, hay còn gọi là bản lề giảm chấn. Tên tiếng anh là concealed hydraulic hinge.

bản lề bật hơi
bản lề bật hơi


Bài viết liên quan
  1. Hardware
  2. Bản lề