Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

L

  1. Lacquer (n) sơn mài
  2. Lathe peeling (n) bóc gỗ tròn thành ván mỏng
  3. leveller foot (n) tăng đơ, tăng đưa là chân nhựa có gắn bu lông để điều chỉnh độ cao và chống chầy xước cho bàn hoặc tủ
  4. link chain type auto 4-sides planer (n) máy bào 4 mặt
  5. Lighting technology (n) công  nghệ chiếu sáng
  6. Log yard (n) gỗ tròn