Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

MŨI ĐỤC GỖ

        Mũi đục là một loại dụng cụ làm mộng gỗ hoặc chạm khắc, được làm bằng sắt. Mũi đục được phân làm hai loại mũi đục bằng tay và mũi đục máy.

Bộ đục bằng tay

Bài viết liên quan
  1. Máy đục mộng
  2. Mũi khoan
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét