Friday, May 1, 2015

LƯỠI CƯA

       Lưỡi cưa, saw blade, là một công cụ cắt gỗ làm bằng kim loại.

lưỡi cưa
Lưỡi cưa


Các bài liên quan
  1. Lưỡi cưa hợp kim
  2. Lưỡi cưa rong
  3. Lưỡi cắt panel
  4. Lưỡi cưa bàn trượt.
  5. Lưỡi cưa rong thẳng
  6. Lưỡi cưa rong cạnh
  7. Đá mài hợp kim

No comments:

Post a Comment