Monday, April 27, 2015

Màng Nilon PE

Màng Nilon PE ( màng co) khổ rộng 1000mm, dày 50µm, lõi giấy  φ80mm, 25kg / cuộn không tính lõi. Loại PE này để chạy qua máy hàn nhiệt tự co ( tự bó vào SP cửa gỗ)

No comments:

Post a Comment