Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

GỖ NON

         Gỗ non, juvenile wood, là vùng gỗ quanh tủy cây, được sinh ra vào những năm đầu của quá trình sinh trưởng, có hàm lượng xenlulô thấp hơn, độ kết tinh thấp, góc nghiêng của microfibril lớn hơn, các tế bào ngắn hơn, độ bền cơ học thấp, co rút dọc thớ lớn hơn ... so với gỗ thành thục. Khoảng thời gian sinh ra gỗ non có thể kéo dài đến 10 hoặc 20 năm.

gỗ non
Gỗ nonKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét