Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

ĐỘ ẨM GỖ

Độ ẩm gỗ được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của nước trong gỗ và khối lượng gỗ khô.
Độ ẩm (W) của gỗ được tính theo công thức sau:
W = (Gs-Ggo) / Ggo × 100%, W1 = (Gs-Ggo) / Gs × 100%

Trong đó:
   + W - độ ẩm tuyệt đối của gỗ;
   + W1 - độ ẩm tương đối của gỗ
   + Gs - trọng lượng của gỗ ướt;
   + Ggo — trọng lượng gỗ đã sấy khô.

Bài viết liên quan
  1. Máy đo độ ẩm gỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét