Monday, March 9, 2015

SÚNG BẮN ĐINH F

Súng bắn đinh F, hay còn gọi là sùng bắn đinh thẳng, là một loại súng công nghiệp

súng bắn đinh F
Súng bắn đinh F30

Bài viết liên quan
  1. Súng công nghiệp
  2. Dụng cụ cầm tay
  3. Đinh F
  4. Đinh công nghiệp

No comments:

Post a Comment