Monday, March 9, 2015

KEO DÁN GỖ

          Keo dán gỗ, wood afhesives hoặc wood glue, là loại keo dán chuyên dùng để dán các chi tiết gỗ lại với nhau hay chi tiết gỗ với loại vật liêu khác.


keo dán gỗ
Keo dán gỗ


Bài viết liên quan
  1. Keo sữa
  2. Keo AB
  3. Keo 502

No comments:

Post a Comment