Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

RAY TRƯỢT

        Ray trượt, drawer slides, là một loại hardware được làm bằng sắt, thép định hình . Ray trượt được gắn vào ngăn kéo, hộc tủ ....

Ray trượt
Ray trượt đơn

Bài viết liên quan
  1. Ray trượt bi 3 tầng
  2. Ray trượt cáp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét