Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

NHÁM CUỘN JB5 - 6"

Nhám cuộn JB5 - 6" là loại vật tư đánh bóng, được dùng để trà nhám tay hoặc máy.

nhám cuộn JB5
Nhám cuộn JB5
Bài viết liên quan
  1. Nhám vải
  2. Nhám vải cuộn JB5-4"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét