Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

KEO CHỐT MỘNG GỖ

         Keo chốt mộng gỗ là một loại keo dán dùng để kết nối mộng  hay chốt gỗ. Keo chốt mộng thường dùng là keo AB, keo vàng ( keo con chó ), để tiết kiệm chi phí thì keo sữa 1 thành phần thương được dùng do chi phí thấp.


Bài liên quan
  1. Chốt gỗ
  2. Keo AB
  3. Keo sữa
  4. Mộng âm dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét