Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

CHẤT KẾT DÍNH

          Chất kết dính là những vất liệu vô cơ hay hữu cơ thường ở dạng bột, khi được trộn với dung môi thích hợp sẽ tao ra một hỗn hợp dẻo có thể gắn kết các vật liệu rời lại với nhau và sau đó trong điều kiện thích hợp có khả năng tự đóng rắn.

chất kết dính
Chất kết dính
 
Bài viết liên quan
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét