Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

K

  • kilning : Qui trình sấy phách gỗ nhân tạo trong điều kiện môi trường được kiểm soát một cách khoa học. Qui trình này được sử dụng trong lò sấy.
  • knob (n) tay nắm núm ( loại tay nắm tròn )
  • knock down fitting (n) vật tư tháo ráp
  • knock down furniture - KD (n) đồ gỗ lắp ráp ~ readey to asemble furniture (RTA), flat pack furniture
  • knuckle nail plate (n) pas râu là một loại hardware.