Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

GỖ THÔNG PALLET

Gỗ thông pallet là loại gỗ thông đã qua sử dung làm pallet, được tận dụng lại làm bàn, ghế, tủ, giường...


Gỗ thông pallet
Pallet gỗ thông


Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Gỗ thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét