Thursday, March 19, 2015

GỖ THÔNG PALLET

Gỗ thông pallet là loại gỗ thông đã qua sử dung làm pallet, được tận dụng lại làm bàn, ghế, tủ, giường...


Gỗ thông pallet
Pallet gỗ thông


Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Gỗ thông

No comments:

Post a Comment