Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

GỖ

          Gỗ, wood, là một dạng tồn tại vật chất có cấu tạo chủ yếu từ các thành phần cơ bản như: xenluloza (40-50%), hemixenluloza (15-25%), lignin (15-30%) và một số chất khác. Nó được khai thác chủ yếu từ các loài cây thân gỗ. Gỗ là nguyên liệu thân thiện với môi trường và dễ tái sử dụng.

          Trái Đất có khoảng một ngàn tỷ tấn gỗ, với tốc độ mọc khoảng 10 tỷ tấn mỗi năm. Gỗ là một nguồn tài nguyên tái tạo trung hòa cacbon và Oxy, vật liệu gỗ được quan tâm đặc biệt là một nguồn năng lượng tái tạo. Năm 1991, có khoảng 3,5 tỷ mét khối gỗ được thu hoạch. Ứng dụng chính của gỗ là làm đồ gỗ và xây dựng các tòa nhà. Phân loại theo sản xuất, gỗ được chia ra là gỗ rừng trồng và gỗ tự nhiên.
            Gỗ rừng trồng: tràm, sồi, thông, cao su... Gỗ tự nhiên: gỗ đỏ, căm xe,  ...

gỗ
Gỗ

Bài viết liên quan
  1. Gỗ rừng trồng
  2. Gỗ Tư Nhiên
Tài liệu tham khảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét