Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

NHÁM CHỔI SƠ DỪA

         Nhám chổi sơ dừa được làm bằng gỗ và sơ dửa. Qui cách thông dụng của nhám chổi sơ dừa là  4" và 6" và một bộ gồm 6 thanh chổi sơ dừa. Nhám chổi sơ dừa đước gắn cùng với giấy nhám mềm JB5 hoặc K51, có công dụng làm sản phẩm gỗ nhẵn và láng hơn các chi tiết gồ ghề, góc, cạnh. Qui cách đóng gói 1 bao = 30 bộ.


Nhám chổi sơ dừa


Bộ nhám chổi sơ dừa = 6 cái

Máy nhám chổi sơ dừa
Bài viết liên quan
  1. Bộ gá nhám chổi sơ dừa
  2. Nhám chổi cước
  3. Nhám vải JB5
  4. Nhám vải K51
  5. Nhám con ó 2 đầu
  6. Nhám con ó 1 đầu
  7. Nhám đầu trâu
  8. Nhám TF32
  9. Nhám vải