Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

MÁY CHẾ BIẾN GỖ

        Máy chế biến gỗ là loại máy gia công vào nguyên liệu gỗ để tạo ra các chi tiết gỗ có hình dáng, kích thước và bề mặt phù hợp để lặp ráp thành một sản phẩm gỗ hoàn chỉnh. Do đặc điểm là gỗ và yếu tố sản xuất công nghiệp, nên máy chế biến gỗ được chế tạo đặc thù phù hợp và chi tiết theo từng sản phẩm trong sản xuất.

Wood working machine
木工机, 木工機械設備
Máy chế biến gỗ
Máy chà nhám thùng

Bài viết liên quan   
 • MÁY CHÀ NHÁM THÙNG
 • MÁY CHÀ NHÁM CẠNH
 • MÁY CHÀ NHÁM CHỔI
 • MÁY CƯA TAY
 • MÁY ĐÁNH MỘNG
 • MÁY KHOAN
 • MÁY BÀO HAI MẶT
 • MÁY BÀO BỐN MẶT
 • MÁY DÁN CẠNH
 • MÁY GHÉP NGANG
 • MÁY GHÉP DỌC
 • MÁY MÀI DAO
 • MÁY HÚT BỤI
 • MÁY HÀN LƯỠI CƯA
 • MÁY CHÉP HÌNH
 • MÁY CNC
 • MÁY ÉP
 • MÁY LÀM VENEER
 • MÁY NÉN KHÍ.
 • MÁY TIỆN GỖ
 • MÁY CƯA BÀN
 • MÁY CƯA VÒNG
 • MÁY CƯA LỌNG
 • MÁY HÚT BỤI
 • MÁY PHAY MỘNG THUYỀN
  Máy chế biến gỗ
  Máy ghép nganh
 • MÁY ĐỤC MỘNG VUÔNG
 • MÁY ĐƯA PHÔI
 • MÁY VÁ MỘNG THUYỀN
 • MÁY ĐO ĐỘ ẨM
 • MÁY CƯA LỌNG CHỈ
 • MÁY HÀN LƯỠI CƯA
 • MÁY BÀO LIÊN HỢP
 • MÁY CHUỐT CHỐT
 • MÁY TRỘN SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét