Sunday, March 2, 2014

RAY TRƯỢT GỖ

         Ray trượt gỗ - wooden drawer slides - được làm bằng nguyên liệu chính là gỗ cứng. Ray trượt gỗ được sử dụng trong hộc kéo.

Ray trượt gỗ


ray trượt gỗ
Ray trượt gỗ beach

Hình 2: Lắp ráp ray trượt gỗ

Bài viết liên quan

  1. Chốt gỗ
  2. Keo dán

No comments:

Post a Comment