Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN

Ray trượt cáp bàn ăn - Ball Bearing Dining Table Sildes - hay gọi là ray cánh bướm, được làm bằng thép mạ kẽm.  
RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN


BẢNG QUI CÁCH THÔNG DỤNG RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN 

STT
RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN BẢN 35
ĐVT
1
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 600x200x400mm
bộ
2
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 700 mm
bộ
3
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 720x295x520mm
bộ
4
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 780x295x550mm
bộ
5
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 800 mm
bộ
6
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 900 mm
bộ
7
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 1000 mm
bộ
8
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 1050 mm
bộ
9
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 1100 mm
bộ
10
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 1200 mm
bộ
11
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 35 - 1450 mm
bộ
RAY TRƯỢT CÁP BÀN ĂN BẢN 47
1
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 800 mm
bộ
2
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 900x320x550x? mm
bộ
3
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1000 mm (Thanh Tri)
bộ
4
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1000 mm
bộ
5
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1100 mm
bộ
6
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1200 mm
bộ
7
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1300x600x900x2100 mm
bộ
8
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1300x395x895x2100mm
bộ
9
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1400 mm
bộ
10
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1500 mm
bộ
11
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1570 mm
bộ
12
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1500x650x1000x2300 mm
bộ
13
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1750x700x1000x2400 mm
bộ
14
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 1850 mm
bộ
15
Ray trượt cáp bàn ăn Bản 47 - 2000x850x1000x2700 mm
bộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét