Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

BẢN LỀ LÁ THƯỜNG SÁU PHÂN

Bản lề lá thường 6 phân là một loại hardware làm bằng sắt, được xi để tạo màu sắc và chống rỉ sét.


Bản lề lá thường 6 phân

Bài viết liên quan
  1. Bản lề
  2. Bản lề bật hơi
  3. Bản lề máy may
  4. Bản lề chữ thập

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét