Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

BU LÔNG

Bu lông là một loại ngũ kim  thông dụng trong ngành gỗ thường được dùng với sò sắt hoặc ốc cấy + với long đền.

bot


Bu lông
Bu lông
Bài viết liên quan
  1. Bu lông M10x80mm, mác thép 8.8, đơn vị tính là bộ, bao gồm 1 bu lông đầu bằng, 1 đai ốc, 1 long đền phẳng, 1 long đển vênh
  2. Bu lông Inox 304 M8x35, đơn vị tính là bộ bao gồm 1 bu lông đầu bằng, 1 đai ốc, 1 long đền phẳng, 1 long đển vênh.
  3. Bu lông 6x35mm đầu 13 hoặc 12, xi 7 màu: thông thường dùng đầu 13mm.
  4. Tán cấy
  5. Long đền
  6. Vít