Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

BU LÔNG

Bu lông là một loại ngũ kim  thông dụng trong ngành gỗ thường được dùng với sò sắt hoặc ốc cấy + với long đền.

bot


Bu lông
Bu lông
Bài viết liên quan
  1. Bu lông M10x80mm, mác thép 8.8, đơn vị tính là bộ, bao gồm 1 bu lông đầu bằng, 1 đai ốc, 1 long đền phẳng, 1 long đển vênh
  2. Bu lông Inox 304 M8x35, đơn vị tính là bộ bao gồm 1 bu lông đầu bằng, 1 đai ốc, 1 long đền phẳng, 1 long đển vênh.
  3. Bu lông 6x35mm đầu 13 hoặc 12, xi 7 màu: thông thường dùng đầu 13mm.
  4. Tán cấy
  5. Long đền
  6. Vít