Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

VẬT TƯ ĐÓNG GÓI

Vật tư đóng gói là loại vật tư dùng cho khâu cuối của hoạt động sản xuất gỗ. Chức năng của vật tư đóng gói bảo quản sản phẩm chính không bị ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài tác động và thể hiện thông tin sản phẩm chính: tem nhẵn, giá cả,...
vật tư đóng gói
Màng pe
Các vật tư đóng gói thường dùng
 1. Thùng giấy carton:
 2. Màng PE ( màng nylon tự hút ):
  Màng PE dùng cuốn gỗ hàng để  chống chầy sước, giữ hàng chắc
 3. Mút mềm ( PE foam hay màng PE foam)
 4. Hạt hút  ầm - Silicagel
 5. Mút mềm tráng bạc
 6. Băng keo: dùng đề dán thùng cartong, dán mút mềm
 7. Dây đai sắt:
 8. Dây đai nhựa:
 9. Xốp góc
 10. Mốp chêm định hình
 11. Mốp chêm định hình E
 12. Mốp chêm định hình U
 13. Mốp chêm định hình L
 14. Mốp chêm định hình T
 15. Xốp hơi
 16. Thanh V giấy