Thursday, June 28, 2012

PHỤ KIỆN LÀM BẰNG GỖ

            Thông thường các phụ kiệu làm bằng gỗ phải được sấy với độ ẩm dưới 12% và tấm thuốc chồng mối mọt. Các phụ kiện thông thường như tay nắm gỗ, nút bít, chốt gỗ, ray trượt gỗ ...

Các bài liên quan
  1. Nút bít 
  2. Tay nắm gỗ
  3. Chốt gỗ
  4. Ray trượt gỗ


No comments:

Post a Comment