Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

GỖ DƯƠNG

Gỗ Dương có dát gỗ màu trắng, sọc nâu. Tâm gỗ từ nâu xám nhẹ đến nâu nhạt. Gỗ Dương lá Rung là loại gỗ xốp, mặt gỗ thô. Vân gỗ thẳng ít khuyết tật

Cottonwood, Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar, Populus deltoides, American cottonwood
Gỗ Dương Lá Rung
Gỗ Dương Lá Rung
Cây Gỗ Dương Lá Rung
Cây Gỗ Dương Lá Rung

Các loại gỗ khác
 • Gỗ Trăn
 • Gỗ Tần Bì
 • Gỗ Đoan
 • Gỗ Giẻ Gai
 • Gỗ Phong
 • Gỗ Anh Đào
 • Gỗ Dương
 • Gỗ Du
 • Gỗ Bạch Đàn
 • Gỗ Sếu
 • Gỗ Hồ Đào
 • Gỗ Thích Cứng
 • Gỗ Thích Mềm
 • Gỗ Sồi Đỏ
 • Gỗ Sồi Trắng
 • Gỗ Sung Dâu
 • Gỗ Tulip
 • Gỗ Ốc Chó
 • Gỗ Liễu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét