Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

CỨNG PU

Chất Đóng Rắn PU hay còn gọi là cứng PU được dùng cho sơn gỗ 2 thành phần (sơn + chất đóng rắn). Được tạo ra từ nhựa poly-isocyanate cùng các chất phụ gia khác.
wood hardener

cứng Pu cho gỗ
cứng Pu cho gỗ
Bài viết liên quan
  • Sơn Pu
  • Lót Pu
  • Bóng Pu

1 nhận xét: