Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Gỗ tràm

Gỗ tràm hay gỗ keo lá tràm hay tràm bông vàng có danh pháp khoa học là Acacia auriculiformis là một loài cây thuộc chi Keo (Acacia). Loài này trong tiếng Việt còn có tên gọi khác là keo lưỡi liềm, tên này được sử dụng nhiều khi loài này mới nhập nội vào Việt Nam (thập kỷ 1960-1970), sau này người ta sử dụng rộng rãi tên gọi keo lá tràm. Keo lá tràm được phân bố tự nhiên ở vùng Indonesia và Papua New Guinea. Hiện tại được trồng rộng rãi tại nhiều quốc gia ở vùng nhiệt đới.
theo wikipedia
Gỗ tràm
Gỗ tràm
Bài viết liên quan
  1. Gỗ
  2. Ván ghép gỗ tràm
  3. Gỗ cao su
  4. Ván ghép gỗ cao su
  5. Gỗ rừng trồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét