Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Bột trét gốc nước

Bột trét gốc nước được dùng để xử lý khuyết tật gỗ, sản xuất từ nguyên liệu polymer nhủ tương gốc nước có độ bám dính tối ưu. Ưu điểm so với bột trét gốc dầu là dùng được lâu, ít độc hại, không bị lõm sau khi trét, không mùi, thời gian khô 20 phút, màu sắc phù hợp với màu gỗ.

wood mastic, wood filler
Bột trét gốc nước
Bột trét gốc nước
Bài viết liên quan
  1. Khuyết tật gỗ
  2. Keo 502
  3. Bốt trét gốc dầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét