Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

KEO P66 - 3kg

Keo P66 - 3kg là loại keo vàng chuyên dùng dán nệm mút,... trong ngành gỗ
Gold Dragon Adhesive - 3kg

Keo P66 - 3kg
KEO P66 - 3kg
 Các loại keo dán ngành gỗ khác liên quan
 1. Keo P66 - 16kg
 2. Keo AB
 3. Keo nhiệt
 4. Keo 502
 5. Keo sữa
 6. Keo vàng
 7. Keo 1 thành phần
 8. Keo 2 thành phần
 9. Keo chốt mộng
 10. Keo dán Veneer
 11. Keo dán giấy
 12. Keo dán gỗ
 13. Bột trám chét