Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Keo P66 - 15kg

Keo P66 - 15kg là loại keo vàng, keo dán mouse chuyên dùng dán nệm mút, vải gỗ ... trong ngành nội thất.
Gold Dragon Adhesive - 15kg

Keo P66 - 15kg
Keo P66 - 15kg

 Các loại keo dán ngành gỗ khác liên quan
 1. Keo P66 - 3kg
 2. Keo AB
 3. Keo nhiệt
 4. Keo 502
 5. Keo sữa
 6. Keo vàng
 7. Keo 1 thành phần
 8. Keo 2 thành phần
 9. Keo chốt mộng
 10. Keo dán Veneer
 11. Keo dán giấy
 12. Keo dán gỗ
 13. Bột trám trét