Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

Cờ lê 13

Cờ lê 13 hay còn gọi là khóa 13, trọng lượng 18.1g/con ~ 55 cái/kg

Cờ lê 13
Cờ lê 13


Các loại Cờ lê khác
  1. Khóa đa năng
  2. Cờ lê 27
  3. Cờ lê vòng 10
  4. Khóa lục giác
  5. Ngũ kim và hardware ngành gỗ