Tuesday, May 23, 2017

Bản lề bật Ivan A 137

Bản lề bật Ivan A 137 hay còn gọi là bật tủ
Cabinet hinge Ivan A 137

Bản lề bật Ivan A 137
Bản lề bật Ivan A 137

Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Bản lề bật
  2. Bản lề cửa
  3. Bản lề lá
  4. Ben hơi