Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Ốc cấy có vành M8x25

Ốc cấy có vành M8x25, trọng lượng 5g/con ~ 200 con/kg, hay còn gọi là con tán cấy M8x25

Screw in dowel M8x25
Ốc cấy có vành M8x25
Ốc cấy có vành M8x25

Các loại ốc cấy khác
  1. Tán cấy
  2. Ốc cấy không vành M6x13
  3. Ốc cấy có vành M6x20 
  4. Sò sắt
  5. Sò không vành M6x12
  6. Sò không vành M6x15
  7. Sò không vành M8x20 
  8. Sò không vành M10x30