Friday, March 17, 2017

Đế chà nhám lông 4"

Đế chà nhám lông 4" được dùng với máy chà nhám tay

Đế chà nhám lông 4"
Đế chà nhám lông 4"
Các linh kiện ngành gỗ liên quan

No comments:

Post a Comment