Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Máy siết vít 5H

      Máy siết vít 5H là một loại máy cầm tay chuyền dùng để siết vít hay bu lông, tuy theo nhu cầu sản xuất

Máy siết vít 5H
Máy siết vít 5H
Bài viết liên 
  1. Máy cầm tay
  2. Mũi bắt vít
  3. Mũi bắt lục giác