Friday, November 4, 2016

NGĂN KÉO

Ngăn keo, tên tiếng anh là drawer.

Ngăn keo
Ngăn keo