Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

TÚI PHỤ KIÊN

Túi phụ kiện dùng cho ngành gỗ thường được dùng kèm theo hàng lắp ráp. Tên tiếng anh là accessory bag.


Túi phụ kiện
Túi phụ kiện 

  1. Phụ kiện
  2. Túi zipper