Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

ỐNG PE FOAM

        Ống pe foam là loại vật tư đóng gói, dùng để đóng gói các sản phầm nội thất hình ống như chân tiện gỗ...

Ống pe foam

Ống pe foam
Ống pe foam

Ống pe foam
Ống pe foam


Bài viết liên quan

  1. Vật tư đóng gói
  2. Màng foam