Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

KHUNG SƯỜN ĐỒ GỖ

       Khung sườn đồ gỗ, tên tiếng anh là carcass, là cấu trúc cơ bản của sản phẩm gỗ. Khung sườn cần được tạo ra đầu tiên trước khi làm bất cứ đồ gỗ nào. Khung sườn kết hợp với phụ kiện đồ gỗ cơ bản sẽ trở thành thùng, hộc tủ, ... theo công năng sử dụng.


 Khung sườn đồ gỗ
 Khung sườn đồ gỗ

Bài viết liên quan
  1. Kiến thức căn bản ngành gỗ
  2. Cửa tủ