Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

ĐÁ NHÂN TẠO

      Đá nhân tạo thường được ốp các bề mặt bếp, quầy, vách.... Thành phần chính đá nhân tạo bao gồm đá vôi CaCO3, nhựa Acrylic, nhôm Hydroxit Al(OH)3. Tên tiếng anh là solid surface.

Đá nhân tạo
Đá nhân tạo