Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CẢO ĐẨY

Cảo đẩy, tên tiếng anh là toggle clamp. giữ phôi gỗ theo chiều ngang.
CẢO ĐẨY
CẢO ĐẨY
Bài viết liên quan

  1. Dụng cụ cầm tay ngành gỗ
  2. Máy mài