Thursday, April 21, 2016

TIẾT DIÊN CHI TIẾT ĐỒ GỖ

             Tiết diện chi tiết đồ gỗ hay còn gọi là mặt cắt là các đường rãnh, các mép gờ của thanh gỗ, bề mặt và cạnh. Tiết diện chi tiết gỗ bào gỗm các chi tiết trang trí, kết hợp với ánh sáng và bóng chiếu, làm nổi bật sản phẩm.

TIẾT DIÊN CHI TIẾT ĐỒ GỖ
TIẾT DIÊN CHI TIẾT ĐỒ GỖ

  1. Đồ gỗ
  2. Thiết kế Đồ Gỗ

No comments:

Post a Comment