Top Bar V4

Search Bar v2

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

TĂNG ĐƯA

        Tăng đưa, tên tiếng anh adjustable screw, hay còn gọi là tăng đơ, được dùng cùng với sò sắt hay tán cấy để gắn vào chân bàn hoặc chân ghế. Tăng đơ có cùng chức năng như đinh dù nhựa.

Tăng đơ
Tăng đơ

Tăng đơ
Tăng đơ

  1. Đinh dù nhựa
  2. Đinh công nghiệp