Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

PAS RÂU

Pas râu, knuckle nail plate, được làm bằng kim loại, dùng để kết nối các thanh gỗ lại với nhau.

Pas râu
Pas râu


Pas râu
Pas râu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét