Sunday, October 4, 2015

VÍT ĐẦU BĂNG

Vít đầu bằng, flat head wood screw

Vít đầu bằng
Vít đầu bằng

Bài viết liên quan

  1. Vít
  2. Vít đầu dù
  3. Vít đầu lục giác
No comments:

Post a Comment